List of Faculty 2019-2020 | Annamacharya College of Pharmacy | Top Pharmacy College Rajampet

FACULTY LIST AY 2021-22

Department of Pharmaceutics Department of Pharmaceutical Chemistry
  Professor
 1. Dr. P.Dwarakanadha Reddy
 2. Dr. C. Suryaprakash Reddy
 3. Dr. V. Viswanath
 4. Dr. P. Anitha
 5. Dr. M. Vamsi Krishna
 6. Associate Professor
 7. Mr. M. Praveen Kumar
 8. Mr. V. Sarovar Reddy
 9. Mrs. B. Gowthami
 10. Assistant Professor
 11. Mr. N. Jakeer Hussain
 12. Mr. A. Surya Prakash
 13. Mrs. E Poojitha
 14. Ms. G.Venkata Sowmya sree
  Professor
 1. Dr. M. Deepa
 2. Dr. P. Shivani
 3. Associate Professor
 4. Mr. Y. Pradeep Kumar
 5. Assistant Professor
 6. Mrs. A. Madhulatha
 7. Mrs. K. Naga Lakshmi
Department of Pharmaceutical Analysis Department of Pharmacology
  Associate Professor
 1. Dr. A. Geetha Susmita
 2. Mr. M. Madhu
 3. Mr. E. Gireesh Kumar
 4. Mrs. A. Sushmitha
 5. Mr. U. Narasimhulu
 6. Assistant Professor
 7. Mrs. G. Uma Devi
 8. Mrs. S Sravana Jyothi
 9. Mr. S Ashok
 10. Ms. S. Lakshmi Naveena
 11. Mr. A. Srinath
 12. Mr. R. Sri Harsha
 13. Mr. Y. Nagarjuna Reddy
  Professor
 1. Dr. T. S. M. Saleem
 2. Associate Professor
 3. Mr. V. Chinni Krishnaiah
 4. Mr. R. Pradeep Kumar
 5. Mr. S. Sudhakar
 6. Assistant Professor
 7. Mrs. D. S. Priyanka
 8. Mrs. A. Udaya
 9. Ms. N. Ragini
 10. Mrs. M. Sri Lakshmi
 11. Mr. K. Krupasagar
 12. Ms. Shaik Rehmathi
 13. Mr. Abdul Hafeez
Department of Pharmacy Practice Department of Pharmacognosy
  Professor
 1. Dr. C. Surya Prakash
 2. Associate Professor
 3. Dr. D. Giri Rajasekhar
 4. Dr. M. Sireesha
 5. Dr. M. Pramod Kumar
 6. Dr. S. Pradeep Kumar Reddy
 7. Assistant Professor
 8. Dr. S. Sravana Kumari
 9. Dr. B. Niveditha
 10. Dr. M. Venkata Sahiti Pavan
 11. Dr. MD. Hamza Baig
 12. Dr. Y. Karuna Madhuriv
 13. Dr. M. Anil
 14. Dr. S. Nigar
 15. Dr. K. V. Surya Teja
  Professor
 1. Dr. D Swarnalatha
 2. Associate Professor
 3. Mrs. B. Nirmala Devi
 4. Mr. K. Yalla Reddy
Department of Pharmaceutical Biotechnology H & S

Dr.K.Adinarayana

 1. r. M. Chakrapani
 2. Mrs. S. Rajarajeswari

List of Faculty 2019-2020

1. Dr. D. Swarnalatha

2. Dr. P. Dwarakanatha Reddy

3. Dr. T. S. M. Saleem

4. Dr. K. Adinarayana

5. Dr. C. Surya prakash Reddy

6. Dr. M. Deepa

7. Dr. S. Prasanthi

8. Mr. M. Madhu

9. Mr. V. Chinni Krishna

10. Mr. R. Pradeep Kumar

11. Mr. M. Praveen Kumar

12. Mr. E. Gireesh Kumar

13. Mrs. P. Anitha

14. Mr. V Sarovar Reddy

15. Mrs. B. Nirmala Devi

16. Mr. S.Mohanaraghupathy

17. Mr. Y. Pradeep Kumar

18. Mr. S. Chand Basha

19. Ms. A Sushmitha

20. Mrs. C. Prashanthi

21. Dr. D. Girirajashekar

22. Dr. N. Raghavendra Naveen

23. Mr. M. Chanti Naik

24. Mr. U. Narasimhulu

25. Mr. S. Sudhakar

26. Ms. Shaik Heena

27. Mr. M. Chakrapani

28. Ms. A. Udaya

29. Ms. T. Jyotshna

30. Ms. Sravana Jyothi

31. Ms. A. N. Anusha Reddy

32. Ms. A. Chandana

33. Dr. K. Haneefa

34. Mrs. S. Raja Rajeswari

35. Ms. T. Vamsi Gayathri

36. Mrs. B. Gowthami

37. Mr. J. Nagendra Babu

38. Mr. Jakeer Hussain

39. Ms. Sravana Kumari

40. Ms. D. S. Priyanka

41. Mr. S. Ashok

42. Mr. A. Surya Prakash

43. Dr. B. Niveditha

44. Mr. M. Nagendra

45. Dr. M. Sireesha

46. Dr. B. Vinuthna

47. Dr. T. Anusha

48. Dr. M. Pramod Kumar

49. Mrs. N. Harika

50. Ms. G. Umadevi